• หมวดหมู่: ACTIVITIES
    การเดินทางของเราเริ่มจากการเสาะหาเมล็ดกาแฟคัดพิเศษเฉพาะสายพันธุ์อาราบิก้าจากทั่วทุกแห่งที่ขึ้นชื่อที่สุดของโลก โดยเริ่มจากการเอาลูกเชอร์รี่ที่ได้มาผ่านขั้นตอนในกระบวนการค

  20 พฤศจิกายน 2561

  ผู้ชม 97 ครั้ง

 • หมวดหมู่: ACTIVITIES
  THERE'S ANOTHERSECRET BEHIND THE PASSION YOU CAN TASTE IN EVERY CUP OF GLORIA JEAN'S COFFEES. THAT'S OUR GENUINE COMMITMENT TO CHANGING LIVES.

  07 ธันวาคม 2561

  ผู้ชม 15 ครั้ง

Engine by shopup.com