ดูบทความRainforest Alliance Certified EST 1987

Rainforest Alliance Certified EST 1987

หมวดหมู่: ACTIVITIES
 

 

 

 THERE'S ANOTHERSECRET BEHIND THE PASSION YOU CAN TASTE IN EVERY CUP OF GLORIA JEAN'S COFFEES.

THAT'S OUR GENUINE COMMITMENT TO CHANGING LIVES.

 

เรามีความลับบางอย่างจะบอกคุณ...

เบื้องหลังของกาแฟทุกแก้วที่คุณได้สัมผัสที่ร้าน Gloriajeanscoffees สามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

 

 องค์กร Rainforest Alliance ทำงานประสานและร่วมมือกับชาวสวนชาวไร่นักอนุรักษ์นิยม และผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรอื่นๆ มากมาย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการอนุรักษ์และพิทักษ์สัตว์ป่า , พืชพันธุ์ธรรมชาติ , ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างที่อยู่อาศัย ให้การศึกษาทางด้านการผลิต และการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในหลายๆ ประเทศด้วยความร่วมมือระหว่าง Gloriajeanscoffees กับองค์กรดังกล่าวนี้ กวา 85% เราจึงได้เลือกใช้เมล็ดกาแฟจากฟาร์มที่ได้รับใบประกาศรับรองจากองค์กร Rainforest Alliance โดยเมล็ดกาแฟประเภทเฟลเว่อร์และดิแคฟฟิเนทของเรานั้นได้รับ Rainforest Alliance Certified ถึง 100%

 

เบื้องหลังลึกๆ ของเรา ไม่เพียงแค่เสิร์ฟกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดเท่านั้นเรายังมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในธรรมชาติอีกด้วย เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพที่ทำมาจากหัวใจจริงๆ และนี่แหละคือ "คุณค่าที่เราภูมิใจ"

เราเชื่อว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบยั่งยืนจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาชาวสวนชาวไร่ , คนงาน รวมถึงครอบครัวของเขาเหล่านั้นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพวกเขาสามารถช่วยปกป้องและรักษาทรัพยากรของโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืนได้

 

 ทุกฟาร์มเพาะปลูกที่ได้รับใบประกาศรับรองจาก  Rainforest Alliance  แสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมารตฐานการได้รับการศึกษา ความปลอดภัยในการทำงาน น้ำดื่มที่สะอาด ชีวิตความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะทั้งต่อตนเองและครอบครัว รวมถึงสัตว์ป่า แหล่งน้ำ พื้นดินล้วนได้รับการอนุรักษ์และพิทักษ์ทั้งสิ้น นอกจากนี้ทุกฟาร์มยังได้รับการตรวจตราและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาคุณภาพและให้ได้มารตฐานอยู่เสมอ

 

WWW.RAINFOREST-ALLIANCE.ORG 
 
  
 

28 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 846 ครั้ง

Engine by shopup.com